CZ / EN

Since its founding, the law firm BARCALOVÁ HRTÚS has been providing legal services in a wide range of legal fields, both to corporate clients in connection with all aspects of their business activities, and to individuals, handling routine legal matters and extraordinary legal situations. Because of the expertise of its attorneys, the law firm BARCALOVÁ HRTÚS can ensure that its clients always attain the ideal solutions to all legal matters.

Resolution of disputes

BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář se při poskytování právních služeb zaměřuje jak na předcházení samotným sporům, s cílem šetřit náklady svých klientů, tak na jejich řešení smírnou či soudní cestou.
BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář své klienty zastupuje před civilními, rozhodčími i trestními soudy, stejně tak jako před veškerými orgány státní správy. V této souvislosti jsou sepisovány rovněž potřebné listiny a podání v zastoupení klientů. Pomoc při řešení sporů je poskytována v celém rozsahu platného tuzemského práva.When providing legal services, the law firm BARCALOVÁ HRTÚS focuses both on the avoidance of disputes, with the goal of saving clients’ money, and on resolution of disputes whether amicably or in court. The law firm BARCALOVÁ HRTÚS represents its clients in civil, arbitration, and criminal courts as well as before all state administrative authorities. In connection with such matters, the law firm handles the drafting of all documents and submissions when representing clients. Clients receive assistance with resolving disputes involving a wide range of valid Czech law.

CRIMINAL LAW

 • representation of the aggrieved party in criminal proceedings
 • specialization in representation of corporations under criminal prosecution and their possible liquidation during criminal proceedings
 • specialization in remand hearings
 • alternative means of resolving criminal cases (conditional deferred submission of a punishment recommendation, conditional suspension of prosecution, restitution, plea agreements)
 • petitions for parole or probation

CIVIL LAW

 • specialization in new legal provisions under the new Civil Code
 • drafting and commenting on contractual documentation
 • representation in civil proceedings
 • representation in inheritance proceedings
 • representation in arbitration proceedings
 • compensation for damages and lost profits, unjust enrichment
 • protection of personal rights and disputes arising from them
 • disposition of real estate property

BUSINESS LAW

 • founding and transforming corporations in accordance with the changed provisions of the new Civil Code and of the Act on Business Corporations
 • revising the structure of existing business corporations and proposing new legal or tax procedures in cases of changing over to new legislation or in case of continuing with already existing legislation
 • revision of Articles of Association and of contracts on the holding of positions in companies
 • preparation of contractual documentation
 • liquidation and deletion of companies from the Commercial Register
 • insolvency proceedings
 • collection of receivables

FAMILY LAW

 • representation in divorce proceedings
 • child support and child custody
 • community property settlements
 • prenuptial agreements

LABOR LAW

 • drafting of labor contracts
 • drafting of termination of employment
 • claims of work-related injuries and illnesses
 • resolution of labor law disputes (e.g. invalid employee termination and claims arising from such cases)

ADMINISTRATIVE LAW

 • representation in administrative proceedings before administrative authorities and administrative courts
 • writing appeals against rulings of administrative authorities and filing of lawsuits against rulings of administrative authorities
 • representation before tax authorities
 • writing appeals to the Supreme Administrative Court

Activity as an instructor

The law firm BARCALOVÁ HRTÚS arranges training programs for its clients based on their needs, focusing on selected legal matters (recent legislative changes, training of employees who will be involved with contract negotiations etc.).

specializations

 • Civil and commercial contract law
  Corporate law
  Administration and collection of receivables
 • Unfair competition in commerce
  Telecommunications
  Trademarks
 • Personal rights
  Protection of personal data
  Family law
 • Compensation for damages
  Labor law
  Sports law
 • Administrative law
  Contraventions
  Criminal law