CZ / EN

Smluvní odměna za poskytování právních služeb je vždy stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na předmět a povahu věci, a to jako odměna:

ÚKONOVÁ

Určena počtem úkonů při dohodnuté fixní částce za jeden úkon právní služby.

ČASOVÁ

Určena počtem hodin při dohodnuté fixní částce za jednu hodinu právních služeb.

PAUŠÁLNÍ

Sjednaná pevnou částkou za komplexní vyřízení věci či v případě dlouhodobé spolupráce.

mimosmluvní

Není-li odměna upravena dohodou s advokátem, řídí se vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).