CZ / EN
Mgr. Barbora BARCALOVÁ

Mgr. Barbora BARCALOVÁ

Mgr. Barbora BARCALOVÁ absolvovala 3 roky studia na Právnické fakultě Univerzity v Pasově ve Spolkové republice Německo, kde získala cenné zkušenosti v oblasti německého občanského a obchodního práva a rovněž základy práva trestního. Následně od roku 2002 studovala práva na Univerzitě Karlově v Praze. Po ukončení vysokoškolských studií pracovala v renomované advokátní kanceláři v Praze na pozici advokátní koncipientky, kde se zabývala zejména řešením sporů ve věcech občanských, rodinných a obchodních, rovněž zastupovala předního českého operátora ve věcech telekomunikačních a to jak před soudy, tak ve správním řízení.

Do seznamu advokátů České advokátní komory byla Mgr. Barbora BARCALOVÁ zapsána v roce 2013 pod evidenčním číslem ČAK 14920. Mgr. Barbora BARCALOVÁ nabízí svým klientům profesionální právní pomoc ve všech oblastech, v nichž BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář působí. Specializuje se pak zejména na oblast práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního a trestního práva, se zaměřením na německy mluvící klientelu a to rovněž z hlediska agendy smluvní a korporátní.

Mgr. Barbora BARCALOVÁ hovoří plynně německy a anglicky, hraje profesionálně golf, v zimě ráda lyžuje.

Mgr. Pavel Hrtús

Mgr. Pavel Hrtús

Mgr. Pavel HRTÚS absolvoval práva v roce 2003 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako advokátní koncipient po ukončení studia získal zkušenosti v širokém okruhu právních odvětví, které následně, již jako advokát, zúročil působením v rámci významné české advokátní kanceláře. Ve své dosavadní praxi se zaměřoval na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního, rodinného a trestního práva, se zaměřením zejména na řešení sporů, obhajobu v trestním řízení a smluvní agendu. Mgr. Pavel Hrtús se dále specializuje na mediální právo a ochranu osobnostních práv, kde získal zkušenosti v řadě mediálně sledovaných soudních sporech, a to jak při hájení práv klientů před soudy, tak také při prezentaci jejich zájmů vůči médiím.

Od roku 2007 je zapsán v seznamu advokátů u České advokátní komory pod evidenčním číslem 11416.

Mgr. Pavel Hrtús poskytuje svým klientům profesionální právní pomoc ve všech oblastech, v nichž BARCALOVÁ HRTÚS advokátní kancelář působí. Specializuje se pak zejména na oblast práva občanského, obchodního, rodinného a trestního práva, se zaměřením na řešení sporů, vymáhání pohledávek, osobnostní práva a mediální právo.

Mgr. Pavel Hrtús hovoří plynně anglicky, sleduje aktuální dění doma i ve světě, věnuje se historii a pokouší se proniknout do umění golfu.